Przejdź do treści
Carl Rogers

Konsultacja psychologiczna

Konsultacje obejmują od jednego do kilku spotkań, w trakcie których klient może swobodnie opowiedzieć o przeżywanych trudnościach oraz w dialogu z psychologiem / psychoterapeutą zidentyfikować swój problem/problemy oraz potrzeby. Następnie klient i psycholog / psychoterapeuta wspólnie ustalają, jaka forma wsparcia będzie dla klienta najlepsza. Konsultacje mogą być wstępem do podjęcia decyzji o dalszej współpracy, w tym rozpoczęcia psychoterapii.

Koszt: 170 zł /50 minut/

Psychoterapia indywidualna

Jest to forma pomocy oparta na regularnych, zazwyczaj cotygodniowych, spotkaniach i zasadach ustalonych przez klienta i psychoterapeutę w ramach tzw. kontraktu terapeutycznego (określa on cel, metody pracy, płatności, reguły odwoływania sesji itp.). W zależności od potrzeb i skomplikowania problemu psychoterapia trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Ukierunkowana jest na poszerzanie świadomości klienta, zrozumienie mechanizmów jego trudności oraz osiągnięcie zmian w różnych obszarach jego funkcjonowania. Podstawą psychoterapii jest relacja między klientem i psychoterapeutą tworzona w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji, autentyczności i wspólnego zaangażowania. W wyjątkowych sytuacjach spotkania (sesje psychoterapii) mogą mieć formę online. Przeczytaj więcej o psychoterapii Gestalt.

Koszt: 170 zł /50 minut/

Interwencja kryzysowa

Jest to forma specjalistycznej, krótkoterminowej pomocy w sytuacji życiowego kryzysu. Ma na celu zapewnienie klientowi wsparcia w odzyskaniu równowagi psychicznej oraz poradzeniu sobie z trudnościami wywołanymi przez sytuacje nowe, nagłe, stresujące, często nieoczekiwane. Skierowana jest m. in. do osób przeżywających stratę, rozstanie, diagnozę swoją/bliskiej osoby, pogorszenie stanu zdrowia, utratę sprawności, zmianę pracy/miejsca zamieszkania itp.

Koszt: 170 zł /50 minut/

Wsparcie w żałobie

To pomoc dedykowana dla osób przeżywających śmierć bliskiej osoby lub zwierzęcia. Są to spotkania, których liczba i częstość zależne są od potrzeb klienta. Służą oswajaniu rzeczywistości straty, umożliwiają dopuszczanie i wyrażanie emocji w bezpiecznych warunkach, pomagają w stopniowej adaptacji do dalszego życia, a także w budowaniu więzi ze zmarłym. Pozwalają na szukanie własnej drogi w żałobie. Mogą dotyczyć zarówno świeżej żałoby, jak i trwającej już od dłuższego czasu. Dowiedz się więcej na temat wsparcia w żałobie.

Koszt: 170 zł /50 minut/